دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار

اسلاید شو

پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر
پوستر کنفرانس
توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر

دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار

تلفن دبیرخانه: 

۰۲۱۶۶۴۹۰۱۷۸-۰۲۱۶۶۴۹۰۱۷۹ 

پشتیبانی دبیرخانه:

۰۹۱۲۱۳۰۸۶۳۹-۰۹۱۲۱۳۴۱۸۵۷

آدرس پستی دبیرخانه: 

تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، کوچه پارسی، پلاک ۶، طبقه سوم