اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

اسلاید شو

سازمان کنفرانس
توضیح تصویر
پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی و حامیان
توضیح تصویر

نویسندگان محترم در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

1-زبان کنفرانس فارسی و انگلیسی است و مقالات به هر دو زبان قابل پذیرش هستند.

2-مقالات نباید قبلاً چاپ شده یا به طور همزمان به همایش دیگر ارسال شده باشد.

3-مقاله خود را با شماره تماس و آدرس پستی به GeoDalamper@Gmail.Com ارسال کنید. 

دریافت(فرمت فارسی)

دریافت(فرمت انگلیسی)