این کنفرانس خاتمه یافته و آرشیو شده است و همه امکانات غیر فعال است

اسلاید شو

شناسنامه نشریه
توضیح تصویر
پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر

 

نویسندگان محترم در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

1- زبان رسمی مجله فارسی است و مقالات فقط به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی قابل پذیرش هستند.

2- مقالات به زبان انگلیسی در یک شماره ویژه چاپ خواهند شد و لازم است از طریق پایگاه انگلیسی ارسال شوند.

3- مقالات باید مستخرج از یک فعالیت پژوهشی و حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در یکی از زمینه های مهندسی عمران باشد.

4- مقالات نباید قبلاً چاپ شده یا به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشد.

5- مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود.

6- مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 الف ـ مقالات پژوهشی کامل: مقالات علمی- پژوهشی با محتوی پژوهشی کامل و مبسوط

ب ـ یادداشت پژوهشی: مقالات علمی- پژوهشی با محتوی پژوهشی کوتاه و غیر مبسوط

مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.

7- نحوه نگارش مقالات ارسالی باید در قالب نشریه "پژوهش های عمران و  محیط زیست" باشد.

8- مقالات برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم منتشر می‌شود. لذا استاد راهنما و یا استاد مشاور بعنوان نویسنده مسؤل  مقاله شناخته خواهند شد.

 9- پست الکترونیک نویسندگان لازم است از نوع دانشگاهی یا سازمانی باشد.

10- مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده عهده دار مقاله خواهد بود.

11- مجله در رد یا قبول مقالات مختار است.