اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

اسلاید شو

سازمان کنفرانس
توضیح تصویر
پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی و حامیان
توضیح تصویر
دبیر اجرایی:
دکتر سید علیرضا آشفته

دبیر علمی:
دکتر رویا سادات آشفته

مدیر تبلیغات و روابط عمومی:
مهندس علی دوستی

مسئول دبیرخانه کنفرانس:
مهندس علیرضا لچینانی

داوران و کمیته علمی:
دکتر علیرضا رحیمی فرد
دکتر بهاره سهرابی دراج
دکترقوام الدین زاهدی امیری
دکتر علی اکبر سبزی پرور
دکتر قربانعلی محمد پور
دکتر محمد رضا شاهپسند
دکتر علیرضا ایلدرمی
دکتر زهره مریانجی
دکتر غلامرضا میرکی
دکتر محمدجواد طاهری امیری
دکتر سعید منش بیرانوند
دکتر محمدرضا رضائی آقامیرلو
دکترغلامرضا نادری صفت
دکترعبدالمجید محمدزاده
دکترمحمدرضا صادقی نسب