دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار

اسلاید شو

پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر
پوستر کنفرانس
توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر

دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار

شرکت کنندگان حضوری:

دریافت گواهی پذیرش و چاپ مقاله+سی دی مجموعه مقالات+نمایه مقالات در سایت سیویلیکا+نمایه مقالات در پایگاه استنادی علمی ایرانیان+ناهار=200 هزار تومان

شرکت کنندگان غیر حضوری:

دریافت گواهی پذیرش و چاپ مقاله+سی دی مجموعه مقالات+نمایه مقالات در سایت سیویلیکا+نمایه مقالات در پایگاه استنادی علمی ایرانیان=150 هزار تومان
   
شماره حساب همایش:
5047-0610-3866-5887 به نام آقایان سید علیرضا آشفته و علیرضا لچینانی(تفاوتی میان گواهی ها حضوری و غیر حضوری وجود ندارد)